SAÜSEM İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!!!

SAÜSEM İÇİN

İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6 (Sınav Duyurusu)

Teorik Sınav Uygulama Sınav Tarihleri Sınav Başvuru Tarihleri
07 Eylül 2013 Cumartesi Saat: 14.00 8 – 14 Eylül 2013 tarihleri arasında
(Başvuru sayısına göre izleyen günlerde de yapılabilir)
26.06.2013 Saat 15:00 / 12.08.2013 Saat 23:00’e kadar

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 (Beş) Yıl
Başvuru Şartları: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.
Sınav sonuçları, bölüm bazlı olarak (A1/T1, A2/T1, A3/T1, A1/P1/ A2/P1) ilgili sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir.

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 ulusal yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.

Teorik sınav (A1/T1 + A2/T1 + A3/T1 ) toplam 100 sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 150 dakikadır.

A1

A2

A3

Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1)
Sınav Şekli Test Sınavı Danışan Görüşmesi Uygulaması* Test Sınavı Sunum Uygulaması** Test Sınavı
Başarı Notu

(100 üzerinden)

70 70 70 70 60
Soru Sayısı 55 30 15

A1: İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi (sınav şekli A1/T1: teorik sınav; A1/P1: Performansa dayalı sınav)

A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (sınav şekli A2/T1: teorik sınav; A2/P1: Performansa dayalı sınav)

A3: İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi (sınav şekli A3/T1: teorik sınav

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları
1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM’de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM’de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.
10. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

– Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” almak üzere talepte bulunulmalıdır.

– Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır

– Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesini sağlar.

Örnekler:
Örnek 1: Bir aday sadece A1/T1 sınavına katılım sağlarken diğer bir aday hem A1/T1 hem de A2/T1 sınavına başka bir aday ise A1/T1, A2/T1 ve A3/T1 sınavına katılım sağlasın, adayların tamamı 100 TL ödeyecek ancak girdiği birimin sorularını kendisine verilen süre içinde cevaplayacaklardır.

Örnek 2: Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve A2 biriminden başarılı olan aday, aynı yıl içinde SAÜSEM’e A1 ve A3 için başvuruda bulunması halinde; A1 yeterlilik birimi için (A1/T1)100 TL + (A1/P1)165 TL toplam 265 TL A3 yeterlilik birimi sadece T1 den oluştuğu ve teorik sınav tek oturumda yapıldığı için A3/T1 için ayrıca ücret ödemeyecektir. Bu aday sınav ücreti olarak toplamda 265 TL ödeyerek A1 ve A3 yeterlilik birimlerinden sınava girecektir.

Sınav Ücreti
İlk defa Sınava Girecekler İçin 400 TL
Belgelendirme Ücreti 40 TL (Belgelendirme ücreti başvuru esnasında ödenmeyecek olup, belge almaya hak kazandıktan sonra ödenecektir)
Daha Önce Sınava Başvuru Yapıp Belge Almaya Hak Kazanamayan Adaylardan

A. Ücretsiz sınav hakkı dolmuş, sınava bölüm bazında başvuran SAÜSEM adayları için;

B. Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve belge almaya hak kazanamayan adaylar için

Ücret Tarifesi

Sadece A1* Sadece A2* Sadece A3* Sadece (A1+A2) Sadece (A1+A3) Sadece (A2+A3)
A1/T1 A1/P1 A2/T1 A2/P1 A3/T1 A1/T1+A2/T1 A1/P1 A2/P1 A1/T1+A3/T1 A1/P1 A2/T1+A3/T1 A2/P1
100 TL 165 TL 100 TL 135 TL 100 TL 100 TL 165 TL 135 TL 100 TL 165 TL 100 TL 135 TL
265 TL 235 TL 100 TL 400 TL 265 TL 235 TL
ÜCRETSİZ SINAV HAKKI

Adaylarımız bir yıl içinde girecekleri 2. sınav veya sınav bölümleri için ücret ödemeyeceklerdir. 2012 Eylül, 2013 Nisan aylarındaki sınavlarından herhangi biri için ücret yatırmış olup, sınavlara hiç katılmamış adaylarımız ile bu tarihlerdeki sınavlardan sadece birine katıldığı halde sınavın tamamından veya bazı bölümlerinden başarısız olmuş adaylarımız Eylül 2013 İMD sınavına girmek için ücret ödemeyeceklerdir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

ALICI : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Banka Adı : GARANTİ BANKASI
Şube Kodu : 1414
Hesap No : 6299993
IBAN : TR44 0006 2001 4140 0006 2999 93

ATM kullanarak ücret yatıracak olan adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir.
ATM’den alınan asıl fişin üzerine sınava başvuracak adayın TC Kimlik numarasını yazıp imzalaması gerekmektedir. Üzerinde TC Kimlik numarası bulunmayan ATM fişleri ve fotokopi olan ATM fişleri kabul edilmemektedir.

Havale / EFT kullanarak ücret yatıracak olan adayların açıklama kısmına başvuran kişinin TC Kimlik numarasını yazması gerekmektedir.

EFT ödemelerinde ALICI adı kısmında “Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” yazmayan ve/veya ilgili IBAN Numarasını hatalı yazanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Ücret iadeleri ile ilgili olarak; SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü prosedürü gereği; adaylarımızın başvurularının onaylanması ve sınav evraklarının oluşturulmasından sonra ücret iadesi YAPILAMAMAKTADIR. Adaylarımızın bu konuda itibar edecekleri yegane bilgi web sayfamızda ilan ettiğimiz süreç tarihleridir.

Sınav Yeri

Esentepe Kampüsü
Sakarya Üniversitesi
Serdivan/ SAKARYA

Başvuru Yeri

Başvurular on-line olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)
Sınava başvuruda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız

Başvuru Şekli:
Adaylar başvuru tarihleri arasında,  aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile www.sausem.sakarya.edu.tr web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

 • İnternet ortamında başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuru formunun doldurulması,
  • Vesikalık fotoğrafın yüklenmesi (son 6 ay içinde çektirilmiş net görüntü olmalı),
  • Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Bankadan alınan dekontun sisteme yüklenmesi (jpeg)
  • Lisans diplomasının sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Belge Kullanım Sözleşmesinin onaylanması ,
  • Başvurunun onaylanması.
Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler:
NOT: Evrak teslim süreci ile ilgili detaylı bilgi 14 Ağustos 2013 tarihinden itibaren duyurulacaktr.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )
2. Lisans Diploması (Yurtdışından alınan lisans diplomaları için Denklik Belgesi ile birlikte) / Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla)
3. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı)
4. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)
5. Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)
6. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı;
NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.
Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.
Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde T.C kimlik numarası ve Başvuru No ile sistemden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.
İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6), 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6) kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

İŞKUR’un yayınladığı kaynak kitap içerisindeki değişiklikler :

 • 2. Sendikalar Kanunu 2821 Sayılı Kanun (tamamı):
 • 3. Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt Kanunu 2822 Sayılı Kanun (tamamı):
 • B. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (tamamı)

konuları yerine, sınava başvuran adaylarımız

 • 6356 Sayılı Kanun
 • 4857 Sayılı Kanun
 • 6331 Sayılı Kanun’larının güncel yayınlarına göre sınava hazırlanmaları gerekmektedir.

İŞKUR tarafından İş ve Meslek Danışmanına Yönelik Olarak Hazırlanan Kaynağı Buradan İndirebilirsiniz !

Yukarıda belirtilen kaynak kitabın İstihdam İle İlgili Kuruluşlar 67-77 sayfalarında yer alan Türkiye İş Kurumu başlıklı bölüme kaynak olarak ekteki dosyayı indirebilirsiniz

Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

11UY00017-6/A1: İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A1 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A2 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A3: İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A3 alanının sorular ve cevapları)

Danışan görüşmesi uygulaması (A1/P1): Uygulamada örnek olay senaryosuna göre, danışan rolü oynayan bir kişi ile İş ve Meslek Danışmanı adayının görüşmesi sırasındaki örnek olayı gerçekleştirme performansı değerlendirilir. Görüşme süresi ortalama 10-15 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetlerin bir konusu ile ilgili sunum uygulanması (A2/P1): İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenir ve bu konulardan biri için adayın bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunum gerçekleştirmesi beklenir. Sunum Konuları SAÜSEM tarafından belirlenir ve SAÜSEM web sitesinde sınavdan 15 gün önce ilanen yayınlanır. Aday sunum sınavına başlamadan önce kendisine yöneltilen 12 adet sunum konusundan birisini rassal olarak seçer. Sunum süresi 5-10 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır

SUNUM KONULARI Sunumları indirmek için tıklayın.(GÜNCEL)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1: 55 soru, A2/T1: 30 soru ve A3/T1: 15 soru (Toplam 100 soru) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1, A2/T1, A3/T1) ve performansa dayalı sınav (A1/P1,A2/P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Kontrol Et.

İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Başlıyor

Bu yıl 2.si düzenlenecek Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi bugün saat 09.30 itibariyle saygı …

19 Yorum

 1. işkur alım yapacak mı

  • SAyın Faruk Çelik iş ve meslek danışmanı alım sayısı 4000 idi ve tamamladık diye açıklama yaparken neden halen üniversiteler umut tacirliği yapıp sertifika sınavı yapmaya devam ediyorlar anlamış değilim. nisan sınavını kazanıp atama bekleyen ancak İŞKUR a artık alım olmayacak!!!! gerçeği ile karşı karşıya kalan 5045 iş ve meslek danışman adayları bizler sınav ücreti ve yol masrafları ile yaklaşık 900 tl ye malolan sertifikaları duvara mı asacağız. buna yetkililerin dur demesi gerekiyor

 2. Nisan 2013 sınavlarını geçerek sertifika almaya hak kazanan 5045 kişiden biriyim. Ve Faruk Çelik atama olmayacak başka alanlara yönelin dediği için sertifika elimizde patladı. Maddi manevi yorulduğumuzda cabası

 3. arkadaşlar sakın inanmayın ..para tuzağı…5045 imd hala atanmayı bekliyor…alım da yok…isterseniz bakan faruk çelik e sorabilirsiniz

 4. 5045 İMD SERTİFİKASI OLAN İŞSİZ VARKEN TEKRAR SINAV YAPILIYOR..ALIM OLMAYACAK MI BU ARADA?

 5. bir imd mağduru olarak yazıyorum arkadaşlar lütfen araştırın sorun soruşturun bakanın açıklamalarını videolardan bulun seyredin tweetteki açıklamalarını araştırın nisan da biz 5045 kişi sınavda sertfiika almaya hak kazandık sınavdan hemen sonra bakan çelik açıklama yaptı İMD KADROSU 4000 DEN İBARETTİ O DA DOLDU dedi yeni alım için ise bütçe yok alım düşünmüyoruz dedi bizler yine dedik peki biz 1000 tl MASRAF ettik ne olacağız dedik CEVAP Anaper ya da Saüsem sınav yapıyor diye alım olmaz bizlerden bağımsız kurumlar dedi sınav yapmaya da devam edebilirler dedi niye DÖNER SERMAYEDEN para giriyor niye yapmasın araştırın sonra başvuracaksanız başvurun…

 6. 13 bin küsür kişi başvurdu ve 5045 kişi almaya hak kazandı. şimdi ısrarla alım yok denildiği halde işsiz gençlerin elindeki para sömürülmeye devam ediyor…yazık değil mi?
  maddi anlamda da külfetli olmasına rağmen en kötü yanı umut edip,etrafına umut verip
  elinde bir kağıt parçası ile kalakalmak…

 7. http://www.ismeslekdanismani.com/bakan-acikladi-artik-iskura-imd-alinmayacak/

  5045 sertifikalı var iyi düşünün 1000 tl masraf atamada yok bakanın ağzından duyduk üniversiteler bizim gibi işsizleri sömürüyorlar araştırın başvuru yapmadan işin aslını öğrenin sonra başvurur ya da başvurmazsınız karar sizin

 8. Sertifikayı almaya hak kazananlar olarak hem madden hem manen çok mağduruz, ve insanlar para uğruna halen mağdur edilmeye devam ediliyor.Bakan Faruk Çelik kesin bir dille alım olmayacağını söylüyor,bütün umutlarımız battı resmen .En azından başkaları mağdur olmasın artık….

 9. Arkadaşlar ben bu belgeyi alan 5045 kişiden biriyim.ne yazık ki bakan Faruk Çelik’in açıklamasıyla alım olmayacağını öğrendik ve boş yere emek sarf ettiğimizi öğrendik.sadece uyarmak istedim arkadaşlar,daha fazla kişinin mağdur olmasını istemiyorum…

 10. PARA TUZAĞI BAŞKA BİRŞEY DEĞİL ARKDAŞLAR ALMI YOK SADECE DUVARA ASMAK İÇİNSE 1000 TL RESİM ÇOK PAHALI

 11. Arkadaşlar boşuna girmeyin sınava, yok efendim 42 puanla atama olmuş, sertifikası olan herkes atanıyormuş türünden haberlere kanmayın. nisan ayında 15 bin kişi sınava girdi ve 5045 kişi sertifika aldı.
  bunca mağdur varken sayın bakan çıkıp atama olmayacak diyor sürekli.
  sınava başvuru yapmadan önce şu yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum

 12. arkadaşlar İŞ ve MEslek Danışmanlığı sertifikasını o kadar alan var ki herkesin elinde patladı yeni başvurular açılıyor torba yasada 100 imd alımı olacak dediler bu da asusum ve anapere müşteri çekmekten başka birşey değil..

 13. boşuna para yatırıp bu emek hırsızlarına kanmayın. alımlar kesin ve net olarak bitti.

 14. ben geçen sınavlardan 2 dersten başarısız oldum tekrar kayıt olmam gerekiyor mu acaba ?

 15. arkadaşlar yeni mezun oldum ve 7-8 eylülde sınava girmeyi düşünüyordum, henüz para yatırmadım yorumları okuyunca kafam karıştı. Oysaki çok heveslenmiştim ne yapsam bilemedim, 5 yıl geçerliliği varsa alıp kenarda bekletmeyi düşünüyorum. Türkiye burası ne olacağı belli olmaz. Umut fakirin ekmeği. Lanet olsun böyle sisteme !!!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir