KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA (OMBUDSMAN) BAŞVURU NASIL YAPILIR?


Kamu Denetçiliği Kurumuna Şikayet ve İdari Başvuru Yollarının Tüketilmesi Hususu

29.03.2013 tarihinde şikayet başvurularını almaya başlayan Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet başvurusunda bulunabilmek için idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekmektedir. İdari başvuru yapmadan ilgili kişilerin Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayette bulunma imkanları bulunmamaktadır.

2577 Sayılı idari Yargılama Usul Kanunu 10. Maddesinde belirtildiği şekilde haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için ilgili kişilerin idari makamlara başvurmaları gerekmekte olup İdare tarafından altmış gün içerisinde başvuruya cevap verilmez ise ilgili kişinin isteği reddedilmiş sayılmaktadır.

Bu husus Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12.maddesinde 4 bend halinde düzenlenmiştir.

İdari başvuru yollarının tüketilmesi

MADDE 12 – (1) Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun;

a) 10 uncu maddesi uyarınca idarî davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idarî makamlara başvuru yapılması,

b) 11 inci maddesi uyarınca idarî işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idarî dava açma süresi içinde istenmesi,

c) 12 nci maddesi uyarınca idarî işlemden dolayı doğan zararın giderilmesinin üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idarî dava açma süresi içinde istenmesi,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca idarî davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idarî makamlara başvuru yapılması halinde b ve c bendlerine göre ayrıca idari idari başvuru yollarına gidilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bu durumun istisnaları ; telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâller ile idarenin kanunlarda açıkça kesin olduğu belirtilen işlemleridir. Bu hallerde idarî başvuru yolları tüketilmese dahi ilgili kişi şikâyet başvurusunda bulunulabilmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna Faks ve e-posta Yoluyla Başvuru Yapılması

Kamu Denetçiliği Kurumuna elektronik posta yolu ile yada faksla yapılan şikayet başvurularında , başvurulara ait dilekçe örneklerinin asıl nüshalari Kamu Denetçiliği Kurumuna 15 gün içerisinde gönderilmediği sürece şikayet başvuruları için herhangi bir işlem yapılamamakta ve başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Resmi İnternet sitesinden e-başvuru yapılması halinde ise dilekçe asıllarının gönderilmesi gerekmemekte ve şikayet başvuruları kabul edilerek işleme alınmaktadır.


Kamu Denetçiliği Kurumunun Resmi İnternet sitesinden

e-başvuru

yapabilmek için lütfen tıklayınız .


Tüzel Kişiler için Kamu Denetçiliği Kurumu Şikayet Başvuru Form Örneğine Ulaşmak için lütfen tıklayınız.


    Gerçek Kişiler için Kamu Denetçiliği Kurumu Şikayet Başvuru Form Örneğine Ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kontrol Et.

PTT 3534 PERSONEL ALACAK!!!

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir