İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI (SEVİYE 6) ULUSAL YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğine İlişkin Genel Bilgiler

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavları hangi amaçla yapılmaktadır?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavları, İş ve Meslek Danışmanı olarak kamuda veya özel sektörde görev yapmak isteyen kişilerin, MYK tarafından belirlenen ilgili ulusal yeterlilikleri taşıdığını belgelemek amacıyla yapılmaktadır.

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı istihdam sınavı mıdır?

Hayır. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavları istihdam sınavı değildir. Sadece, sınavlarda başarılı olan kişilerin İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışabilmesine olanak veren bir belgelendirme sınavıdır. Belge almaya hak kazanan kişiler istihdam koşullarını kendileri araştırmalıdır.

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) mesleki yeterlilik belgesini almış olmam istihdam garantisi sağlar mı?

Hayır. İş ve Meslek Danışmanı istihdam etmek isteyen kurum ve kuruluşlar İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmanın yanı sıra farklı koşullar belirleyebilir (örneğin KPSS puanı).

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavlarının kapsamı nasıl belirleniyor?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavlarının genel kapsamı MYK tarafından yayınlanmış olan 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiştir. MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları bu yeterlilikte belirtilen kapsama uygun sınavlar yapmakla yükümlüdür.

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavlarının soruları kimler tarafından hazırlanmaktadır?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınav soruları ilgili alanda uzman kişilere ANAPER tarafından hazırlattırılmaktadır.  Soruların uygunluğu TÜRKAK ve MYK tarafından olduğu gibi, Program ve Tarafsızlık Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavlarının ölçme ve değerlendirme yöntemleri nasıl belirleniyor?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavlarının genel ölçme ve değerlendirme yöntemi MYK tarafından yayınlanmış olan 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiştir. MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları bu yeterlilikte belirtilen ölçme ve değerlendirme yöntemine uygun süreçler tasarlayıp işletmekle yükümlüdür.

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) mesleki yeterlilik belgesini nasıl alabilirim?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)  MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava girip, sınavların tüm oturumlarında başarılı olmak gerekmektedir.

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi nedir?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi MYK tarafından 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olup, 5 yıldır.

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavı ve Başvuru Koşullarına İlişkin Genel Bilgiler

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavına giriş şartı nedir?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavına giriş şartları MYK tarafından 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olup, sadece 4 yıllık bir lisans mezunu olmaktır.

 1. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavına giriş için yaş koşulu var mıdır?

Hayır. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavına giriş için bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 1. Sınavlara nasıl başvurabilirim?

Sınav başvuruları ANAPER tarafından ilan edilen tarihler arasında iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşama ANAPER web sayfası üzerinden ön başvurunun yapılması, ikinci aşama ise talep edilen evrakların illerdeki AÖF bürolarına elden; ANAPER’e ise elden veya kargo/posta ile ulaştırılması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 1. Başvurumun kabul edildiğini nasıl bileceğim?

Kesin başvuruları kabul edilen adayların bilgilendirilmesi, adayların ön başvurular sırasında beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca adaylar, ön başvuru sırasında kendileri için oluşturulan dijital hesaplarını (sınav portallarını http://sinav.anadolu.edu.tr/anaper )TC kimlik numaraları ve şifreleri ile kontrol edip gerekli bilgileri edinebilirler.

 1. Sınavlara hangi illerde girebilirim?

Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları şeklinde iki farklı aşamada gerçekleştirilecek olup, sınavların gerçekleştirileceği iller ANAPER web sayfasında ilan edilir.

 1. Ücretsiz sınav hakkı nedir?

Girilen sınav oturumlarının herhangi bir biriminden başarısız olan adaylar, başarısız olduğu bölümlerden ücretsiz olarak tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Bu hak, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 1. Ücretsiz sınav hakkını ilk kez sınava girdiğim kuruluştan başka bir yetkilendirilmiş kuruluşta kullanmam mümkün mü?

Hayır. Ücretsiz sınav hakkınızı ilk sınav için ücretinizi yatırdığınız yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda kullanabilirsiniz. Başka bir yetkilendirilmiş kuruluşta sınava girmek istiyorsanız o kuruluşun belirlediği ücret tarifesine uygun sınav ücretini yatırmak ve şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

 1. Yatırdığım sınav ücretinin iadesi hangi şartlarda mümkündür?

Sınav ön başvurularını ANAPER web sayfası üzerinden yaptığı halde evrak teslimlerini gerçekleştirmeyen veya evrak teslimini gerçekleştirdiği halde şartları sağlamayan adayların kesin başvuru kabulleri yapılmaz. Bu durumdaki adayların başvuru ücretleri iade edilir. Ücret iadesi almak isteyen adayların ANAPER’e başvurmaları gerekmektedir.

 1. Sınav ve belge ücretleri neden ayrı ayrı alınmaktadır?

Belge ücreti, sadece sınavın tüm oturumlarında başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylardan alınan bir ücrettir. Bu sebeple sınav ücretinden haricen alınır.

 1. Yeterlilik birimi bazında başvuru ve yeterlilik birimi birleştirerek belge alma şartları nelerdir?

Detaylı bilg http://anaper.anadolu.edu.tr/?q=node/64 bağlantısında yer almaktadır.

 

Gözetim/Yeniden Belgelendirme/Askı/İptal Koşullarına İlişkin genel Bilgiler

 1. Gözetim ve yeniden belgelendirme niye gereklidir?

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi, bir mesleki yeterlilik belgesi olup, ilgili alanda çalışan kişilerin belgelerini amacına uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını ve gerekli şartları taşımayı sürdürüp sürdürmediklerini denetlemek için gözetim ve yeniden belgelendirme süreçleri işletilmektedir. Gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetleri, ISO 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartların 6.4 ve 6.5 no’lu maddeleri ile 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği’ne göre yapılmak zorundadır.

 1. Gözetim kanıtlarını sunamamam durumunda ne olur?

Gözetim kanıtlarını kendilerine belirtilen süreler içinde sunmayan kişilerin belgeleri askıya alınır. Uyarıya rağmen gözetim kanıtları sağlanamıyorsa belgeler iptal edilir. Askıya alınan/iptal edilen belgelerin kullanılmaması ve ANAPER’e ulaştırılması gereklidir.

 1. Yeniden belgelendirme sınavına girmemem durumunda ne olur?

Yeniden belgelendirme sınavına girip belgesinin süresini uzatmayan kişilerin belgeleri süresi dolduğu için kullanılamaz.

 1. Yeniden belgelendirme sınavında başarısız olmam durumunda ne olur?

Sınavda başarısız olma durumda belge yenilenmez ve eski belge süresi dolduğu için geçerliliğini kaybeder.

 1. Belgem askıya alınırsa, belgemi tekrar ne zaman kullanabilirim?

Belgelerin askıya alınması durumunda, belge sahiplerinin ANAPER tarafından bildirilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları doğru ve zamanında yerine getiren adayların belgeleri tekrar yürürlüğe girer.

 1. Belgem iptal edilirse, aynı alandan tekrar belgelendirme sınavına girmem mümkün mü?

Mesleki yeterliliğe ilişkin bir eksiklik nedeniyle belgenin iptal edilmesi durumu aynı alanda yeniden sınava girme hakkını engellememektedir.

Kontrol Et.

ANAPER 20-21 NİSAN 2013 İMD SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

20-21 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı, Teorik sınav …

8 Yorum

 1. Merhabalar süreçte eğitim ve sınavlara hazırlık aşaması nasıl oluyor bireysel hazırlanılıp sınavlaramı girililiyor yoksa kurum tarafından eğitim mi veriliyor ayrıca bireysel hazırlanma şeklinde ise kaynak temini nasıl yapılabilir.

  • hazırlık aşaması bireyseldir.Öncelikle kaynak kitabı sitemizden indirebilirsiniz.Özetler, slaytlar sitemize kısa sürede eklencektir.bizi takip etmeye devam edin

 2. Merhaba; Geçen seneki sınavlardan A1\T1 ve A2\T1 den başarısız oldum…Sınava tekrar gireceğim şimdi ilk önce Anaperin sitesinden bilgileri güncelleyip ön başvuru yapacağız ve evrakları ne zaman teslim edeceğiz.Birde 50 şerden 100 tl ücret görünüyor bu ücreti yatıracakmıyız ve yatıracaksak ön başvurudan önce mi yoksa ne zaman yatıracağız…

 3. abdullah aksak

  iş ve meslek danışmanlığı notlarını nereden bulabiliriz teşekkürler

 4. Thanks for sharing the information with us.

 5. merhaba,
  imd sınavına girebilmek için işsiz mi olmak gerekir.
  yoksa çalışanlarda bu sınava başvurabilirmi ?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir