İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!!!

İş ve Meslek Danışmanlığı Seviye6 Belgelendirme Sınavı Başvuruları Anaper tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde, Saüsem Tarafından 7 Şubat 2013 tarihinde başladı.

İş ve Meslek Danışmanı Belgelendirme Sınavı bilindiği gibi Anadolu Üniversitesi (Anaper) ve Sakarya Üniversitesi (Saüsem) tarafından yapılıyor.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Programı

Dayanak: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6), 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6) kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Yapısı: Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

11UY00017-6/A1: İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
11UY00017-6/A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
11UY00017-6/A3: İş ve Meslek Danışmanlığı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Belgelendirme sınavına giriş ön şartı bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmaktır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı Sertifikası alabilmek için adayların A1, A2 ve A3 birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Ödenen ücret karşılığında adayların 2 kez sınava girme hakkı vardır. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Birimlerdeki (A1, A2, A3) soruların her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.

Yeterlilik birimleri ve sınavlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı

Tablo: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı

A1 A2 A3
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1)
Sınav Şekli Test Sınavı Danışan Görüşmesi Uygulaması* Test Sınavı Sunum Uygulaması** Test Sınavı
Başarı Notu

(100 üzerinden)

70 70 70 70 60
Soru Sayısı 55 30 15
Sınav Süresi 90 dk 10-15 dk. 45 dk 5-10 dk. 25 dk

 

Kontrol Et.

İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Başlıyor

Bu yıl 2.si düzenlenecek Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi bugün saat 09.30 itibariyle saygı …

Yorum Yok

  1. HADİ HAYIRLISI…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir