İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI YASAL DÜZENLEME BEKLİYOR!!!

Geçtiğimiz yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye İş Kurumu’na (İş-Kur) sözleşmeli olarak atamaları yapılan 4 bin iş ve meslek danışmanının yaşadıkları mağduriyetlerin arkası kesilmiyor. Göreve başlamalarıyla birlikte işsizlik oranlarının düşmesinde önemli bir paya sahip olan iş ve meslek danışmanları şimdi ise aldıkları maaşın düşmesiyle karşı karşıya kaldı. Çünkü 6495 sayılı KHK çerçevesinde kadroya geçen iş ve meslek danışmanlarının maaşı yaklaşık 2 bin 600 liradan bin 800 lira civarına düştü.

İstihdam Hizmetlerine yeni bir boyut kazandıran İş ve Meslek Danışmanları, son kanuni düzenlemelerle birlikte hak ettiği değeri bulmak adına zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirmektedir.

Bilindiği üzere; 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla yapılan düzenleme gereği Kurumumuzda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini (B) fıkrası kapsamında İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personellin talepleri ve Kanunda öngörülen koşulları taşımaları halinde “GENEL İDARİ HİZMETLER (GİH)” sınıfında “İş ve Meslek Danışmanı” unvanı ile ihdas edilen memur kadrolarına atanabilecekleri öngörülmüştür.

İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Sertifikası, 5 yılda bir yenilenmesi gerekmekte olup ayrıca geçerlilik süresi içerisinde en az 2 kez mesleki yetkinlik başarım raporu düzenlenmesi zorunluluğu da vardır. Bu kanun kapsamında geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olamayan çalışan VHKİ kadrosuna geçirilir der.

İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin GENEL İDARE HİZMETLER (GİH) kadrosuna ihdas edilmesiyle beraber, özlük hakları düşürülmüştür. Ayrıca, İstihdam alanında uzmanlaşan ve sertifikasyon sahibi danışanlar, görev tanımı içerisinde olmayan alanlarda ve işlerde çalıştırılma durumu ile karşı karşıya kalacaktır.

657 sayılı Kanun 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ ya eklenen “EK MADDE 9” hükümleri gereği ayrıca maddi olarak da 800 TL gibi bir mağduriyet doğmuştur.

Bu maddi fark 15 aydır bütçesini geçmiş maaşına göre ayarlayan ve borç dengesini ona göre düzenleyen çalışanların, ailevi sorunlar yaşamasına sebep olacağını göz ardı etmemek gerekir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ:

Bir ülkenin en önemli ve değerli kaynağının “İNSAN KAYNAĞI” olduğu gerçeğinden yola çıkarak, İş ve Meslek Danışmanlarının bu ülke için, vatandaşları için daha yapması gereken çok işler vardır.

Ancak, statü ve özlük hakları anlamında, İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin hak ettiği önem ve değerin verilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır.

“İş ve Meslek Danışmanı” pozisyonunun önemi ve yeterliliğe sahip personelin istihdamının devamlılığının sağlanması amacıyla bir dizi görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi bu kapsamda önem arz etmektedir.

Burada karşılaşılabilecek en önemli sorun; GİH kapsamına alınmasıdır. Çünkü böyle bir durum İş ve Meslek Danışmanlarının görev tanımları dışında çalıştırılması sorununu ve sonucunu doğuracaktır. Buda tüm eğitimleri ve bilgi birikimi danışmanlık faaliyetine yönelik olan İş ve Meslek Danışmanlarına verilen ulusal ve uluslararası eğitim, proje çalışmaları ve birçok emeğin zayi olması anlamına gelmektedir.

1.ÖNERİ:

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında sayılma:

Bir unvanın, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI (THS) kapsamına ve aynı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A-4) fıkrasına Bakanlar Kurulu Kararı ile dâhil edilmesi mümkündür.

36/A-4 kapsamında değerlendirilecek unvanlarda görev alacak personelin, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilir.

THS kapsamında çalıştırılan İş ve Meslek Danışmanları, kendi alanlarında yıllarca bilgi ve becerileriyle yoğrulmalarına ve mevcut Mesleki Yeterlik Belgesi standartlarında çalıştırılmalarına olumlu katkı sağlamış olacaktır.

2.ÖNERİ:

Uzman Kadrosu Tahsisi:

Türk Kamu mevzuatında uzmanın tanımı yapılmamakla beraber, 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 36.maddesi çerçevesinde; mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve özel yeterlilik sınavlarında başarı gösteren meslek grupları uygulamada kariyer meslek mensubu olarak nitelendirilmiş ve bu meslekler arasında uzmanlıkta tanımlanmıştır.

> Uzman personelin tanımı, Türk kamu mevzuatındaki düzenlemeler dikkate alınarak; – Belli bir yetişme programı çerçevesinde yetiştirilen, Yetiştirme sonrası yeterlilik sınavına tutulan, Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle mesleğe alınan,

Mevzuatta da belirtildiği üzere; Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerinde; ISCO 08 e göre ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ne göre 6. Seviyeye denk gelen uzmanlık gerektiren profesyonel bir meslek olarak tanımlanmaktadır maddesiyle birebir örtüşmektedir.

Bugün kariyer meslekleri diğer memurlardan ayıran temel hususlardan biri; mesleğe başlamak için belirli bir eğitim formasyonuna sahip olmak gibi Devlet memurlarında aranan genel şartlardan farklı bazı şartlar taşımak, mesleğe özel yarışma sınavıyla başlamak ve belirli bir eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavına tabi olmaktır.

Geniş bir temel eğitime ve kültüre sahip, kurumun iş alanı ile ilgili bilgilere sahip, yeniliklere açık, araştırmacı, rehberlik ve danışmanlık bilgi ve kabiliyeti kazanmış kendi çalışmalarını ve davranışlarını

değerlendirme gibi hususları da barındıran İş ve Meslek Danışmanları olarak, mevcut kanunun güncellenmesini ve bu mesleğin önünün açılmasını talep ediyor!!!

Kontrol Et.

İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Başlıyor

Bu yıl 2.si düzenlenecek Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi bugün saat 09.30 itibariyle saygı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir