İŞ VE MESLEK DANIŞMANI EL KİTABI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI EL KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye İş Kurumu, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde müktesebata uyum çalışmalarını
desteklemek üzere geliştirdiği “Uzun Dönemli İşsizlerin İstihdam Edilebilirlikleri Yararına
İşgücü Piyasası Aracılık Faaliyetlerinin Arttırılması Projesi”ni MATRA Programları kapsamında
Hollanda Hükümetinin finansmanı ve Hollanda Kamu istihdam Kurumu’nun (UWV
WERKbedrijft) uzmanlık desteği ile yürütmüştür.
Söz konusu Proje’nin amacı, uzun süreli işsizlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına
yönelik olarak Hollanda’da uygulanan programlardan faydalanarak, uzun süreli işsizlerin
işgücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik araçlar geliştirmektir.
Adana ve Malatya İŞKUR İl Müdürlükleri’nin pilot il olarak seçildikleri projede faaliyetler, pilot
iller ve merkezde sürdürülmüştür.
Proje kapsamında, başta pilot illerde görevli 10 iş danışmanı olmak üzere toplam 181
iş danışmanına danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik olarak teorik ve
pratik eğitimler verilmiştir. Ayrıca il müdürlüklerimizde işe yerleştirme ve iş danışmanlığı
hizmetlerinden sorumlu 51 yöneticiye de iş danışmanlığı ve işe yerleştirme hizmetlerinin
önemi konusunda farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler verilerek, uzun süreli işsizlik
konusunda bilgi düzeyleri artırılmıştır.
Diğer yandan, Türkiye ve Hollanda kamu istihdam kurumları çalışanlarından oluşan çalışma
ekibi, uzun süreli işsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik politika ve stratejilere
destek sağlamak ve bu alandaki uygulamalara model oluşturmak amacıyla her iki ülkenin
politika ve uygulamalarının karşılaştırıldığı Vizyon Dokümanı hazırlamıştır.
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI EL KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı ekip tarafından, iş arayan ve işverenlere yönelik olarak da “İş Arayan Görüşme Formu” ve
“İşveren Görüşme Formu” geliştirmiştir.
Ayrıca, Kurum hizmetlerinin tanıtımı için “İŞKUR ve Siz”; işyeri ziyaret memurlarına yönelik
“İşyeri Ziyareti Kılavuzu” ve iş danışmanlığı sürecinde danışmanlara rehberlik etmesi
amacıyla da “İş Danışmanlığı Görüşmesi Değerlendirme Kılavuzu” olmak üzere üç ayrı kartelâ
hazırlanmıştır.
Proje kapsamında geliştirilen en önemli dokümanlardan birisi de “İş Danışmanı El Kitabı”
olarak hazırlanan bu kitapçıktır. Başta bu kitapçık olmak üzere, Proje kapsamında geliştirilen
diğer çıktıların da, uzun süreli işsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik politika
ve stratejilerin geliştirilmesi ile uygulamalara katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Kontrol Et.

BÜRO MEMUR-SEN’DEN İMD SAVUNMALARI İÇİN GENEL MÜDÜRLÜKTEN GEREKÇELİ KARAR İSTEĞİ

Önceki yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atamaları yapılan iş ve meslek danışmanlarının uğradığı mağduriyetlerin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir