Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2310.07

Meslek Adı : Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Yüksek öğretim kurumlarında; Arap dili, dilbilimi, edebiyatı, kültürü, tarihi, kültür tarihi, sosyal, siyasal hayatı ve karşılaştırmalı edebiyat konularında öğretim faaliyetinde bulunan ve bilimsel çalışmalar yapan, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; Arapça ve Osmanlıca alanında bilimsel araştırma, proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Arap dilini ve edebiyatını akademik düzeyde öğretmek, b) Arap dili, edebiyatı kültürü, tarihi, kültür tarihi üzerine incelemelerde bulunmak, c) Arapça ve Türkçe arasında karşılaştırmalı dilbilimsel araştırmalar yapmak, d) Arap ve Türk edebiyatları arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapmak, e) Arap toplumu ve kültürünü incelemek, f) Arap ülkelerinin sosyal, siyasal ve ekonomik yapıları üzerine araştırmalar yapmak, g) Sami dilleri ve kültürleri üzerine araştırmalar yapmak, h) Kendi alanıyla ilgili çeviriler yapmak, yapılanları incelemek ve çeviri bilim alanında öğrencilerin kuramsal altyapısını oluşturmak, i) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak, j) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak, k) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak, l) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, m) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak, n) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek, o) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek, p) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, q) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak, r) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek, s) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek, t) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir