Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?


Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1213.18

Meslek Adı : Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Mevzuat ve verilecek emirler doğrultusunda, sivil savunma arama ve kurtarma birliğinin veya ekibin yönetiminden sorumlu olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Hizmet birimlerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırmak, b) Yıllık çalışma planını hazırlamak, c) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, d) Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekkeresini düzenlemek ve sayman mutemetliği görevini yapmak, ayniyat ve demirbaş işlemlerini yürütmek, e) Genel bütçe harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapmak, f) Eksik ve noksanlıkların zamanında giderilmesi için iş ve işlemleri takip etmek, g) Hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğini sağlamak, h) Bina ve tesisler ile hizmet malzeme ve araçlarının bakımını, temizliğini yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak, i) Mevzuatına uygun olarak personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak, j) Personelin taltifi, tecziyesi ve izinleri için teklifte bulunmak, k) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak, l) İl valisi, genel müdür veya bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Türkiye İş Kurumu © 2006

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Yorum Yok

  1. Mesleğin üniversite bölümü veya neler gerektirdiği nasıl olunduğu konusunda bir açıklama yok. Sadece meslek açıklaması var

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir