ANAPER İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI!!!

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (SEVİYE 6) Belgelendirme Sınavı

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı, teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere 2 aşamadan meydana gelmektedir. Adaylar yeterlilik birimi bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu yapabileceklerdir. Yeterlilik birimi bazında başvuru ve birleştirme hakkı ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğine bağlı olarak gerçekleştirilecek sınavlara ve değerlendirmelere ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına ilişkin tarih, yer ve ücret bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Tablo: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavına ilişkin bilgiler

 

Teorik Sınav

Uygulama Sınavı

Başvuru Tarihi               Ön başvurular:  08 Temmuz 2013 – 02 Ağustos 2013

            Evrak teslimleri: 08 Temmuz 2013 – 02 Ağustos 2013

Sınav Tarihi

14 Eylül 2013

14-15 Eylül 2013*

Sınav Ücreti**

A1 + A2 + A3

350 TL

A1 (T1, P1)

160 TL

A2 (T1, P1)

140 TL

A3

50 TL

A1/T1

50 TL

A2/T1

50 TL

A3/T1

50 TL

A1/P1

110 TL

A2/P1

90 TL

Başvuru Yeri Ön başvurular web üzerinden;

kesin başvurular (evrak teslimleri) ANAPER’e veya AÖF bürolarına yapılacaktır.

Sınav Yerleri Eskişehir Eskişehir

*Başvuru sayısına bağlı olarak uygulama sınav gün sayısı uzatılabilir.

**Sınav ücretlerinin yatacağı hesap bilgileri: TC Ziraat Bankası, Anadolu Üniversitesi Şubesi, 1900-40013071-5062 numaralı hesap (IBAN: TR 93 0001 0019 0040 0130 7150 62)

 

Sınav Başvuru Şartı: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Yurtdışından mezun olanlar için denkliği YÖK tarafından onaylanmış belgeler kabul edilecektir.

Sınav Başvuru Tarih ve Yerleri: Sınav ön başvuruları 8 Temmuz – 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında (2 Ağustos saat 16.00’a kadar) http://sinav.anadolu.edu.tr/anaper/  adresinden yapılacaktır. Ön başvurusunu tamamlayan adayların başvuru evraklarını, 2 Ağustos 2013 günü mesai bitimine kadar illerdeki AÖF bürolarına elden veya ANAPER’e (Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kat:3, 26470 Eskişehir) elden, posta veya kargo ile ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Posta ve kargo gönderilerinin ANAPER’e ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden ANAPER sorumlu değildir.

Sınav Yerleri: Teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları Eskişehir’de yapılacaktır.

Kesin Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 • Sınav başvuru portalından çıktısı alınarak imzalanmış ANPR-F-20 Sınav Başvuru Formu
 • Sınav başvuru portalından çıktısı alınarak imzalanmış ANPR-F-42 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi
 • Lisans diploması*
 • Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu**
 • Özürlü adaylar için özürlülük durumunu gösterir sağlık raporu
 • Sınava ikinci kez ücretsiz sınav hakkını kullanmak üzere katılacak adayların sadece başarısız olduğu sınav oturumlarını seçerek sınav başvurularını yapmaları ve ANPR-F-20 Sınav Başvuru Formu’nu imzalayarak teslim etmeleri yeterlidir.
 • Sınava üçüncü kez başarısız olunan sınav bölümlerinin ücretini ödeyerek girecek adayların banka dekontunu ve ANPR-F-20 Sınav Başvuru Formu’nu imzalayarak teslim etmeleri yeterlidir.

*Posta ve kargo ile gönderilen lisans diplomalarının sadece noter tasdikli suretleri kabul edilecek olup, AÖF büroları ve ANAPER’e elden teslim edilecek lisans diplomalarının asıllarının görevliye ibraz edilmesi durumunda fotokopileri kabul edilecektir.

** Sınav ücretleri, TC Ziraat Bankası’na (Anadolu Üniversitesi Şubesi, 1900-40013071-5062 numaralı hesap / IBAN: TR 93 0001 0019 0040 0130 7150 62) yatırılacak olup, internet üzerinden yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Dekontların üzerinde adayların TC kimlik numarası yazılı olmalıdır. Ön başvuru yaptığı halde kesin başvurusunu yapmayan veya başvurusu kabul edilmeyen adaylara sınav başvuru ücreti iade edilir. Sınav başvuru ücretlerine belge bedeli dâhil değildir. Sınavlarda başarılı olup belge almaya hak kazanan adaylar sınavlardan sonra ayrıca 40 TL belge ücreti ödeyeceklerdir. Adaylar, başarısız olduğu bölümlerden herhangi bir ücret ödemeden 2. kez sınava girme hakkına sahiptir.

 

Teorik ve Uygulama Sınavlarına İlişkin Genel Bilgiler:

 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2, A3) tek oturumda tamamlanacaktır. Uygulama sınavları aynı gün içerisinde öğleden sonra yapılmaya başlanacaktır.
 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini, sınavlardan 1 hafta önce web sayfasında oluşturdukları kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alacaklardır.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Uygulama sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olmayan adaylar belge almaya hak kazanamaz. Bununla birlikte, sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu belgesi/yazısı verilecektir.
 • Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi http://anaper.anadolu.edu.tr adresinden takip etmekle yükümlüdür.

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Belgelendirme Sınavları’nda adayların uymakla yükümlü olduğu kurallar için tıklayınız.

 

Uygulama Sınavına İlişkin Genel Bilgiler:

 

A1/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması: Adaylardan, A1 biriminden girecekleri ve danışan görüşmesi şeklinde gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulanlar arasından tesadüfi olarak seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan sınav görevlisi karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir. Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, sinirli, konuşkan vb.) göstermesi söz konusu olabilecektir. Böyle durumlarda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği ve kontrol altına aldığı önemlidir. Bu bölüm için asgari 10 dk.’lık sürenin iyi, etkili ve planlı şekilde kullanılması, 15 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki 2 değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 

A2/P1 İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetlerin bir konusu ile ilgili sunum uygulanması: Adaylardan, A2 biriminde girecekleri ve sunum uygulaması şeklinde gerçekleştirilecek performansa dayalı sınavda 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir. Sınavda, adayın, kendisine sunulan sunum konuları arasından tesadüfi olarak seçeceği bir konuyu kısa bir ön hazırlık süresi içinde (5 dk.) inceleyerek, tercih edeceği bir sunum yöntemiyle (bilgisayar, sözlü sunum, sunum tahtası, tahta) sunması istenmektedir. Seçilen sunum konusunun incelenmesi için verilen süre, sunum süresine dahil değildir. Sınavda adayın seçimine sunulacak sunum konuları sınav tarihinden önce, adayların ANAPER web sayfasındaki kişisel hesaplarına bilgi amaçlı olarak yüklenecektir. Adayların yayınlanan konulara çalışmış olarak gelmeleri ve sunum tekniklerine uygun etkili bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Adaylar ayrıca bir sunum hazırlamayacaklar veya yanlarında herhangi bir not, materyal getirmeyeceklerdir. Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunacak olup aday tarafından tercih edilmesi halinde kişisel hesaplara bilgi amaçlı yüklenmiş olan dosyalar sunum esnasında kullanılabilecektir. Sunum için ise, asgari 5 dk.’lık bir sürenin iyi, etkili şekilde kullanılması, 10 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki 2 değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Kontrol Et.

İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi Başlıyor

Bu yıl 2.si düzenlenecek Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi bugün saat 09.30 itibariyle saygı …

5 Yorum

 1. issiz güçsüz ınsanların 1000 tl sınemı gozunuzu dıktınız daha alınmıcak dedınız ama sınav olduktan sonra !!!

 2. sertifikalarla kalakaldık 1000 tl harcadık özl istihdam bürosunda git çalış diyolar sayın bakan 1000 tl maaaşla üstelik adalet adalet adalet bizde atanmak istiyoruz.

 3. alım yok deniyor hala sınav açılıyor. günah verilen paraya da emeğe de:(

 4. arkadaşlar alımlar kesinlikle yok boşuna para ve emek verip kendinizi bu para ağbabalarının kollarına bırakmayın

 5. arkadaşlar bakanlık kesinlikle alım olmayacak diyor. şimdide sınav açıyor. sertifikalarla ortada kalındı. sertifika alana kadar da 1000 tl para harcanıyor. ben size almanızı önermiyorum. alalım ne olur ne olmaz deniyor ama harcadığınız para ve emek yanına kar kalıyor. yazık günah insanların umutlarıyla oynanıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir