ANALİTİK KİMYA ÖĞRETİM ÜYESİ NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2310.04

Meslek Adı : Analitik Kimya Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Doktora

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Yüksek öğretim kurumlarında, maddenin doğası ve bileşenleri hakkında kalitatif ve kantitatif bilgi toplamak amacıyla, strateji, yöntem ve cihaz geliştiren, uygulayan, kimyasal analiz yöntemleri ve teknikleri konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Analitik Kimya Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Maddenin bileşenlerinin kalitatif ve kantitatif tayinlerine yönelik yöntem geliştirmek, b) Madde içerisindeki türlerin fiziksel, fizikokimyasal özelliklerindeki farklılıkları ölçebilecek cihazların geliştirilmesinde ve uygulanmasında rol oynamak, c) Çevre, sağlık, endüstriyel alanlarda karar verici konumdaki kişilerin politikalarını oluşturmakta kullanacakları kimyasal analiz verilerini toplamak, d) Analitik kimya bilimindeki gelişmelerin devam ettirilmesi için dokümantasyona ve diğer kaynaklara dayanan çalışmalar yapmak, e) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak, f) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak, g) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak, h) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, i) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak, j) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek, k) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek, l) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek, m) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak, n) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek, o) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek, p) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir