AMBARCI (TERSANE) NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4321.09

Meslek Adı : Ambarcı (Tersane)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
-Gemilerin üretilmesi için gerekli malzemenin depoya alınması, takibi ve ilgili birimlere teslim edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Ambarcı (Tersane), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Ambara giren malın sayımını ve kontrolünü yaparak teslim almak, b) Ambara giren malın ambar içindeki dağılımını yapmak, c) Malı teslim alacak birimlere iletilmesini sağlamak, d) Depo içi organizasyonu yapmak, e) Stoklardaki malzemelerin yeterliliğini kontrol edip malzemenin eksikliğini bildirerek malzeme talebinde bulunmak f) Talep edilen malzemenin takibini yapmak, g) Malın teslim edilmesi aşamasında daha önceden açılan talepler doğrultusunda bilgisayara girip malzeme envanteri oluşturmak, h) Envanteri kontrol altında tutmak, i) Depo çıkışlarını, depo çıkış fişi ve iş emri formlarıyla kayıt altına almak, j) Kayıtların yedeklenmesi ve saklanmasını sağlamak, k) Tersanenin üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin talebi ve stoğunu kontrol etmek ve güncel olarak tutmak, l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir