AMBARCI NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 4321.15

Meslek Adı : Ambarcı


Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Ambara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemelerin taşındığı araçtan indirilmesi, ambalajından çıkarılması, miktar kontrolünün yapılması, ambardaki yerlerine taşınması, yerleştirilmesi, kartlarına işlenmesi, çekilen malzemenin hazırlanması, kaydının tutulması, sipariş düzeyine göre stok seviyelerinin izlenmesi, genel sayımının yapılması, ambarın temiz ve düzenli olması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ambarcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Ambara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemeyi taşındığı araçtan indirilmesini sağlamak, gerektiğinde indirilmesine yardım etmek, b) Malzemenin miktar kontrolünün yapmak, c) İnen malzemelerin ambalajlarını çıkarmak, d) Malzemeleri ambardaki ilgili yerlere taşımak, yerleştirmek, istiflemek, e) Kartlarına işlemek, f) Ambardan çekilmek üzere talep edilen malzemeleri hazırlamak, fişini almak, malzemeyi teslim etmek ve gerekli kaydını tutmak, g) Stok seviyelerini izleyerek malzeme hareketlerini günü gününe ilgili yerlere işlemek, h) Ambardaki malzemelerin genel sayımını yapmak, ı) Sipariş düzeyleri belirli malzemelerin bu düzeyin altına düşmemesi için ilgililere gerekli uyarılarda bulunmak, j) Ambar ve ilgili bölümlerin temizliği ve düzenini sağlamak, k) Yurt dışından gelen parçaların analizini yapmak, l) Yurt dışından tır ile gelen parçaların gümrük ödeme bilgilerini takip etmek, m) Yurt dışından havayolu sevkıyatı ile gelen üretim parçası veya isme gelen parçaların takibini yapmak, n) Gümrük işlemleri tamamlanmış sevkıyatların , indirilmesini, kontrolünün yapılmasını, hasarlı sevkıyat var ise tutanağının tutulmasını, parçaların ambar adreslerine fifo kuralına göre istiflenmesini sağlamak, o) Üretimde kullanılan parçaların, kullanım talebine göre üretime destek verilmesini sağlamak, p) Panel Üretim sistemini uygulamak, q) Fabrika dışına fason parça gönderilmesini sağlamak, r) Fabrika yan sanayisine parça göndermek, s) Eksik veya yanlış çıkan parçaların cloim işlemini yapmak t) Yurt dışından gelen sevkıyatlarda, yolda kaza yapan, hasar gören sevkıyatlarla ilgili tutanak tutmak, hasarın tespiti için ekspere bilgi vermek, sonuca göre sevkıyatı indirmek veya geri göndermek, u) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir