ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?


Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3113.25

Meslek Adı : Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgar, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan ara elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,
b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
c) Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapmak.
d) Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunmak.
e) Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapmak.
f) Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapmak.
g) Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere sunmak.
h) İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetlemek.
i) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak.
j) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak.
k) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Yorum Yok

 1. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
  TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ
  NEDEN İŞŞİZ
  Alternatif enerji kaynaklarından mezunlarının Türkiye’ de Kamu ve özel sektörde hala tanınması ve açılan okullarda eğitim gören ve mezun kişilerin iş bulma sıkıntıları olmaktadır. Mezun olan öğrenciler Kpss’ye girdikleri halde şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarına bir alım mevcut değildir. Özel sektörde Alternatif Enerji Kaynakları Teknikerleri çalışma zorunlulu olmadığı için mevcut meslek liselerinden elektrik – elektronik mezunu eleman çalıştırmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından mezun olmuş bir kişi kamuda ve özel sektörde iş bulamamaktadır. Hem özel sektörün hem de kamu kurum ve kuruluşlarının Alternatif Enerji Kaynakları teknikerinin ne işlerde görev alacaklarının bilinçlendirilmesi ve teknikerlerin işsizlik durumlarını göz önüne almaları gerekmektedir. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi yeni açılan bölümler arasında yer aldığı için enerji sektöründe yer alan kuruluşlar mevcut mesleğimizi tanımaları gerekmektedir.
  Türkiye’de bir çok enerji yatırımları mevcuttur. Bu yatırımlar arasında Alternatif enerji kaynakları tekniklerin çalışacağı kurum ve kuruluşlarda Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bir çalışma yapmalıdır. Mevcut olan okulların dışında her gün yeni bir üniversitede Altenatif Enerji kaynakları Teknolojisi bölümü açılmaktadır. 2011 yılında 6 üniversitede açılan bölüm şimdi 14 üniversitede okutulmaktadır. Her yıl mezun olan teknikerler iş sıkıntısı ile karşı karşıya gelmektedir. Kpss sınavında puan alan mezunlar mevcut yerleştirme kılavuzlarında tekniker olarak bir alım şuana kadar mevcut değildir. Alternatif Enerji Kaynakları Teknikeri Kamuda Neden Yer Almalıdır ? Türkiye’de bir çok kurum ve kuruluşta enerji yatırımları yapılmaktadır. Kamu kurumlarının Ar-Ge birimleri yeni projeler geliştirmektedir. Rüzgar türbinleri , güneş santralleri , hidroelektrik santralleri, jeotermal santraller , hidrojenle çalışan araçlar , enerji iletim hatlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş enerjinin şebeke aktarımları , lisansız üretimin teşvik edilerek yeni yapılan projelerde denetlenmesi ve Çift taraflı sayaç uygulaması ile Enerjinin kontrollerinin yapılması , belediyelerde aydınlatma projelerinde enerji verimliği sağlanarak led ile güneş paneli kullanılarak enerjiyi yenilenebilir enerjiye teşvik edilmesi , Kamu kurum ve kuruluşlarının enerji verimliği uygulanarak ve dahilinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla takviye edilerek elektrik faturalarının azaltılması ve benzeri projelerin enerji mühendisleri ve elektrik – elektronik mühendisleriyle projendirilmesi ve Alternatif enerji kaynakları teknikerleri ile projelerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu tip projeler göz önüne alınarak kamuda alternatif enerji kaynakları teknikerlerinin alınması ve Kpss de sınava giren mezun teknikerlerin iş imkanlarının sağlanması gerekmekir.
  Alternatif Enerji Kaynakları Teknikeri Kamuda Nerelerde Çalışabilir ?  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)  Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)  Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)  Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler  İl Özel İdareleri  DSİ  Orman Genel Müdürlüğü (OGM)  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
  ALTENATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNİKERİ NE İŞ YAPAR ?
  Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakımı , onarımı , enerji verimliği kanununu uygulayan teknisyen ile mühendis arasında görev yapan kişidir.
  GÖREVLERİ NELERDİR ?
  Uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış planlar dahilinde;
   Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma,
  dondurma sistemleri ve ısıalanlarında çalışmalar yapar.
   Kamu kuruluşlarında , özel sektörde ve kişisel kullanım alanlarında aydınlatma ,ısıtma , enerji kaçaklarının tespitini Enerji verimliği kanununa göre düzenleyip projelendirir.
   Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda
  bulunur.
   Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi
  aşamalarında görev yapar.
   Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapar.
   Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere
  sunar.
   İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.
   İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
   Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
   Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
  KULLANDIKLARI ALET VE MALZEMELER NELERDİR ?
  Uygulanacak olan sisteme göre değişmekle birlikte,
   Enerji sistemi güç devreleri,
   Birinci sınıf elektrik üretim santralleri (Generatör),
   İkinci ve üçüncü sınıf güneş piller, rüzgar tribünleri,
   Konvektörler,
   Muline,
   Kontrol aletleri (Voltmetre, Ampermetre, Avometre, Mikrometre vb.)
   Tesislerin kurulum, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları,
   Anahtar takımları, test cihazları, el ölçme elemanları,
   Güvenlik için gerekli malzemeler (izole, eldiven, baret, emniyet kemeri,
   emniyetli ayakkabılar vb.),
   Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım malzemeleri.
  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER NELERDİR ?
  Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin,
   Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
   Matematik, fizik, kimya derslerine ilgili ve bu alanda başarılı,
   Bedensel ve zihinsel herhangi bir özrü olmayan,
   Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,
   Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli, sabırlı,
   Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
   Ekip çalışmalarına yatkın,
   Zor şartlar altında çalışabilen doğru ve çabuk karar verebilen
  kimseler olmaları gerekir.
  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI NELERDİR ?
  Alternatif enerji kaynakları teknolojilerinde çalışanlar bazen kapalı ortamlarda bezen de açık ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamları teknolojinin çeşidine ve tesisatın kurulduğu
  yere göre değişir. Çalışma yerleri gürültülü, radyasyon ve ısı değişiklikleri olabilen, nemli
  veya kuru ortamlardır. Görev yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve büyük mali kayıplara
  yol açabilir. Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim
  içerisindedirler.
  MESLEK EĞİTİMİ
  TÜRKİYE’ DE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİ VERİLEN OKULLAR
  Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programı toplamda 2014 yılı itibariyle 14 üniversitede okutulmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi MYO okulu kapatılması nedeniyle 2014 yılı itibariyle alım yapmamıştır. Bu üniversitelerimizde Alternatif enerji kaynakları teknikerleri yetişmektedir.
   Yıldız Teknik Üniversitesi – Yıldız MYO  Ankara Üniversitesi – GAMA MYO  Hacettepe Üniversitesi – Hacettepe ASO 1.OSB MYO
   Adnan Menderes Üniversitesi – Söke MYO
   İzmir Ekonomi Ünivesitesi – MYO  Erciyes Üniversitesi – Mustafa Ç. MYO
   Erzincan Üniversitesi – Erzincan MYO  Gümüşhane Üniversitesi – Gümüşhane MYO  Düzce Üniversitesi – Gölyaka MYO  Nev. Hacı Bek. Veli Üniversitesi – MYO  Yaşar Üniversitesi – MYO  Pamukkale Üniversitesi – Denizli TB MYO  Mehmet Akif E. Üniversitesi – Bucak EG TB MYO  Muğla Sıtkı K. Üniversitesi – Muğla MYO
  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI NELERDİR ?
  Meslek liselerinin Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Denizcilik (Makine Zabitliği),
  Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon, Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon
  Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine), Gemi Makineleri,
  Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım
  ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Kalıp/Kalıpçılık, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve
  Onarım, Makine, Makine Teknolojisi, Mekatronik, Metal İşleri, Metal Teknolojisi,
  Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi), Mikroteknik, Motor / Motor (Benzinli) /
  Motor (Dizel), Motorlu Araçlar Teknolojisi, Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Otomotiv
  Teknolojisi, Tesviye, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Denizcilik (Gemi Elektroniği ve
  Haberleşme), Denizcilik (Gemi Otomasyonu), Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-
  Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Elektromekanik Taşıyıcılar,
  Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve
  Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak
  Bakım (Uçak Elektroniği), Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve
  Elektroniği, Uçak Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “Alternatif Enerji Kaynakları
  Teknolojisi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı
  puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları
  dikkate alınarak program kontenjanı dahilinde yerleşebilirler.
  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel
  liselerden mezun olanlar/olacaklar ise istedikleri takdirde ÖSYM tarafından yapılan
  YGS’ye girmeleri ve yeterli (YGS-1) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda
  açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebilirler.
  EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİKLERİ NELERDİR ?
  Eğitimin süresi liseden sonra 2 yıldır. Eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersler okutulmaktadır.
   Birinci Yılında :
  (1.Dönem) Türk Dili-I, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I, İngilizce-I, Bilgisayar–I,
  Matematik-I, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, İleri Teknoloji Malzeme Bilgisi, Elektronik
  Ölçme Tekniği, Girişimcilik,
  (2.Dönem) Türk Dili-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, İngilizce-II, Bilgisayar
  Destekli Tasarım, Matematik-II, Temel Elektronik, Alternatif Enerji Teknolojilerine
  giriş, Güç Elektroniği ve Güç Kaynakları, Doğru Akım ve Alternatif Akım Devreleri.
   İkinci Yılında :
  (1.Dönem) Akışkanlar Mekaniği, İletim-Dağıtım ve Kompanzasyon, Termodinamik, Elektrik
  Makineleri, Alternatif Enerji Sistemleri Tasarımı-I, Enerji ve Çevre Biyokütle ve Yakıt
  Hücreleri, Enerji Verimliliği, Fotovoltaik
  (2.Dönem) Biyoyakıtlar ve Otomotiv uygulamaları, Termal Güneş Enerjisi Kullanımı, Güneş
  Panelleri, Hidro Enerji, Rüzgar Tribünleri, Alternatif Enerji Sistemleri Tasarımı-II, Hibrit
  Enerji Sistemleri, Jeotermal Enerji, Yeşil Bina Uygulamaları dersleri verilmektedir.
  Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde ve laboratuvarlarında pratik eğitim
  görürler. Ayrıca her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü yaz stajı
  yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
  EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANI
  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.
  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI NEDİR ?
  Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye
  verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına
  yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli
  bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir husustur.
  Ülkemizde kamu sektöründe ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan
  gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır ve buna çok fazla ihtiyaç vardır.
  Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da
  çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışanlar enerji sektörüne danışmanlık yapıp projeler
  üretebilirler.
  Çalışmalarında bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun araç-gereçleri seçen, alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.
  Ama ne yazık ki Kpss’de Şu ana dek bir tek alım mevcut değildir.
  EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE
  İşletmeler staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret
  ödemektedirler. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.
  EĞİTİM SONRASI
  Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Maaşları her yılın Bütçe Kanununa göre belirlenmektedir. Maaşları ortalama olarak net asgari ücretin 2- 2,5 katı kadardır. Alternatif enerji kaynakları teknikeri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. . Ücret çalışma süresi ve hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Kendi işini kuranların kazancı yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.
  BENZER MESLEKLER NELERDİR ?
   Elektrik – Elektronik Teknikeri,
   Elektrik Mühendisi,
   Enerji Sistemleri Mühendisi.
  EK BİLGİLER
  Alternatif Enerji Kaynaklarının tüm çeşitlerinin tanımlanması;
   Güneş Enerjisi: Güneş ışığından elde edilen enerjidir.
   Rüzgar Enerjisi: Rüzgar gücünden (esintisinden) elde edilen enerjidir.
   Jeotermal Enerji: Yeryüzüne çıkan sıcak sulardan elde edilen enerjidir.
   Dalga Enerjileri: Okyanus, denizler gibi büyük su kütlelerinden meydana gelen
  dalgalardan elde edilen enerjidir.
   Gel-Git ve Akıntı Enerjileri: Gel-Git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerden elde edilen elektrik
  enerjisidir.
   Hidrojen Enerjileri: Su ve doğalgaz gibi birincil enerji kaynaklarındaki hidrojenin
  ayrıştırılmasıyla elde edilen enerjidir.
   Enerji verimliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.
  AHMET RAŞİD DRAMALI
  Alternatif Enerji Kaynakları Teknikeri
  adramali@yandex.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir