ALIŞTIRICI-MONTÖR NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?


Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8212.15

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri)


Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Büro makinelerinin ve donatımının üretiminde mekanik parçaları ayarlayan ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da benzeri görevler yapmak fakat daktilo makineleri, hesap makineleri, teksir makineleri ve fotokopi makineleri gibi büro makineleri ve donatımlarının üretiminde ihtisas sahibi olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.02

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Ağaç biçen veya şekillendiren makinelerin imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Ağaç işleme Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren matkap, testere, planya ve vargel tezgahları gibi ağaç işleyen makineler üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.06

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Deniz Motorları)


Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Deniz motorları imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Deniz Motorları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren gaz, benzin, dizel ve diğer deniz motorları üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7233.03

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Dikiş makineleri imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren, monte ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren çantalı, tablalı ve otomatik dikiş makineleri üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.07

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Harfiyat makinelerinin üretiminde parçaları ayarlayan ve monte eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı- Montör (Harfiyat Makineleri)işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Metal Mamüller Alıştırıcı- Montörü (Genel) (8281.13) `da benzeri görevler yapmak fakat Ekskavatör, buldozer ve greyder gibi hafriyat makineleri ve ilgili donatımın üretiminde ihtisas sahibi olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET


Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7233.04

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Basınçlı hava ve su ile çalışan çeşitli makine ve sistemlerin parçalarını birbirine alıştıran, birleştiren ve maden ocakları içine monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber hava pervaneleri, küçük vinçler ve su tulumbaları ile bunlar gibi basınçlı hava, su ile çalışan diğer makineler üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.03

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Maden Ocağı Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Maden kuyularında kullanılan makinelerin parçalarını birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Maden Ocağı Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren sondaj, kazıma (skreyping), kesme, taşıma makineleri veya diğer makineler üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.04

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Matbaa Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Matbaa makineleri imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı- Montör(Matbaa Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı ?Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren linotip, monotip, pedallı veya litoğraf makineleri gibi matbaa makineleri üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.08

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Metali yakın toleranslarla işleyen veya taşa tutan tezgah takımları imalinde kullanılan parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı- Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren matkap, boring, freze rektifiye, vargel veya planya yahut torna tezgahlarında kullanılanlar gibi metal işleyen takımlar üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7233.02

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Pedallı Araçlar)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Bisikletlerin imalinde kullanılan parçaları monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Pedallı Araçlar) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8248.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren bisikletlerin kadro, tekerlek,zincir, göbek, sele, didon, ayna, pedal, jant, çamurluk, ve fren tertibatı gibi parçaların alıştırılması, birleştirilmesi ve montajı üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET


Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.09

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Tekstil makineleri imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren çıkrık, dokuma tezgahı, kurdele veya çorap makineleri gibi tekstil tezgahları üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.10

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak Ve Deniz Türbinleri Hariç)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Gemi ve uçaklarda kullanılanlardan gayri türbinlerin imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör(Türbinler) (Uçak ve Deniz Türbinleri Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren türbinler üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7232.01

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Hava Taşıtı Motoru Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Uçakların gövde, kuyruk, kanat, iniş takımı gibi konstrüksiyon aksamını ve uçak konstrüksiyonu ile ilgili diğer aksamı birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı- Montör (Uçak Gövdesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Ozalit planlarını ve şartnameleri incelemek, b) Uçak gövde iskeleti aksamını tespit aparatında birleştirmek ve montajın ıslahı için gereken hallerde ayrıca aletler kullanmak, c) Aksamı bilezikler, vida veya nokta kaynağı ile geçici olarak tespit etmek, d) Perçin deliklerinin yerlerine işaret etmek, e) Perçinlenecek parçalara matkapla delik açmak, f) Açılan delikleri raybalar ve üzerlerine havşa yatakları açmak, g) Parçaları perçinle birleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.11

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Uçak Motorları)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Uçak motorları imalinde parçaları birbirine alıştıran,birleştiren,ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör (Uçak Motorları) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren jet, pistonlu, gaz türbinli veya diğer tip uçak motorları üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.05

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Ziraat makineleri imalinde kullanılan parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör(Ziraat Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren biçme ve dövme makineleri yahut süt sağma makineleri üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 8211.01

Meslek Adı : Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar

Meslek Grubu : Montajcılar

Meslek Birim Grubu : Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar


Meslek Detay Bilgileri


Meslek Tanımı :

Gemi ve uçaklarda kullanılandan gayri içten ateşlemeli motorların imalinde parçaları birbirine alıştıran , birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Alıştırıcı-Montör(İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz ve Uçak Motorları Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren gaz, benzin, dizel ve diğer içten ateşlemeli motorlar üzerinde çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir