AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?


Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2320.03

Meslek Adı : Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak,
a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapmak,
b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurmak,
c) Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapmak,
d) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmak,
e) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, başarıyı artırıcı çalışmalar yapmak,
f) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
g) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
h) Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip etmek, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
i) Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplamak ve arşiv hazırlamak,
j) Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapmak,
k) Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılmak,
l) Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, yönetimle ilişkilerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir