ACİL TIP TEKNİSYENİ NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3258.02

Meslek Adı : Acil Tıp Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Ambulans Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Bireylerin bedenen, ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması durumunda, ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta , yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Acil Tıp Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Görevini tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanmak, b) Doğru mesajı almak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak, c) Hasta/yaralının sağlığını tehlikeye atmadan olay yerinden uzaklaştırmak, d) Hasta/yaralıyı güvenli bir ortama alarak ilk yardım müdahalelerini yapmak, e) Hasta/yaralıya kardio pulmoner resusitasyon uygulamak, suni solunum yapmak, kalp masajı uygulamak, f) Hasta/yaralının ilk yardım müdahalesi öncesi ve sonrası sağlık kuruluşuna taşınması amacıyla triyaj işlemlerini yapmak, g) İlk yardım müdahalesi yapılmış olan hastanın ambulansa ya da sağlık kuruluşuna uygun pozisyonda taşınmasını sağlamak, h) Uygulanan il yardın müdahalelerinin ambulansta devamını sağlamak ve ilgili sağlık kuruluşuna teslim etmek, i) Ambulansın teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak, zorunlu hallerde ambulansı kullanmak, j) Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini yaparken kendisi ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak, k) Zorunlu hallerde doğuma müdahale ederek normal doğum yaptırmak, l) Kendi görev alanı ile ilgili malzemelerin amacına uygun kullanarak bakım ve temizliğini yapmak, m) Görevi ile ilgili yazışma, raporlama,dosyalama, arşiv ve istatistiki çalışmaları yapmak, n) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmek, o) Ekip çalışması bilinciyle hareket etmek,

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir