ACİL SERVİS HEMŞİRESİ NEDİR, NE İŞ YAPAR, NASIL OLUNUR?

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2221.27

Meslek Adı : Acil Servis Hemşiresi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Sağlık kuruluşunun acil servisine gelen teşhis konmamış ve acil girişime ihtiyacı olan her yaştaki hasta/yaralı kişilere gerekli sağlık hizmetini ve hemşirelik bakımını etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Acil Servis Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt etmek, b) Hastanın primer tanılaması için uygun radyografik ve laboratuvar tetkiklerini istemek , laboratuar örnekleri almak ve göndermek, c) Yaşamı tehdit edici gerçek ve olası sorunları belirlemek için seri şekilde tanılama yapmak, hastanın durumundaki değişiklikleri saptama yönünden düzenli aralıklarla tekrarlamak, d) Primer tanılama; Hava yolunu açma, yeterli ventilasyon ve perfüzyonu sağlama, kısa nörolojik bakı ile bilinç durumunun değerlendirilmesi ve hastanın elbiselerinin soyulması işlerini yapmak, hastanın üzerinden çıkan giysi,takı vb. kayda geçirildikten sonra saklamak ve ilgililere teslim etmek, e) Primer değerlendirme sonucu hastaları acil-önemli-acil olmayan şeklinde sınıflandırmak ve hasta kabul formuna yazmak, f) Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirmek,yaşam bulguları en çok 4 saatte bir veya daha sık aralıklarla almak, g) Triyaj yapmada bilgi sahibi olmak, h) Hasta bakım planı hazırlamak, i) Tedavi içeriği ve şekli yazılı hekim istemine göre uygulamak, j) Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurmak, k) Enfeksiyon kontrolü ve çevre güvenliğini sağlamak, l) Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek, m) Hasta acil birime girdiği andan, taburcu oluncaya yada başka bir kliniğe/kuruma nakledilinceye kadar yapılan her türlü işlem doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde, tarih ve saati belirterek yazmak, n) Acil ilaçların güvenle saklanmasını sağlamak, o) Acil malzemelerin kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlamak, a) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak, b) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Meslek Dosyası Olanlar : Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Kontrol Et.

meslek

Araç Filo Sorumlusu Nedir, Ne iş Yapar, Nasıl Olunur?

Meslek Bilgileri Meslek Kodu : 4323.55 Meslek Adı : Araç Filo Sorumlusu Grup Bilgileri Meslek …

2 Yorum

  1. tmm mesela kaza olan yerlerde acil servis alıp hastaneye geiriyorlar onların maaaşı ne acaba

  2. acil servis de doktor nasıl olunur acaba

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir